İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI

1.   AMAÇ

Bu talimatın uygulanmasındaki amaç İMECE bünyesindeki işyeri, bina ve eklentilerinde ziyaretçilerin genel hareket tarzını, sağlık ve güvenlik yönünden uyması gerekli asgari şartları belirlemektir.

 

2.   KAPSAM

Bu talimat işyerlerine geçici iş için gelenler de dahil tüm çalışanları ve ziyaretçileri kapsamaktadır.

 

3.   İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR-00-00 Acil Durum Planı

FR-00-00 Ziyaretçi Tutanağı

RUBY Ziyaretçi Karşılama Ekranı

 

 

4.   UYGULAMA

 

4.1           Güvenli bir ziyaret için tüm kural ve talimatlara uygun hareket ediniz.

 

4.2           Ziyaret süresince nezaretçinizi takip ediniz ve program dışına çıkmayınız.

 

4.3           Giriş çıkışları daima kapı güvenlik noktasından yapınız ve kapı güvenlik noktasından alınan ziyaretçi kartlarını sürekli üzerinizde görünür şekilde taşıyınız. Ziyaret bitiminde ilgili görevliye teslim ediniz.

 

4.4           İşyeri içerisinde izin verilen alanlar dışında görevli olmadan dolaşmak yasaktır. Acil durum müdahale planlarını bilen görevliler ziyaretçileri bu hususta bilgilendirir.

 

4.5           Acil bir durumla karşılaştığınızda acil yönlendirme levhalarını izleyerek sakin bir şekilde girişte belirtilen Acil Toplanma Alanına ulaşınız.

 

4.6           İşyeri sahasında çalışmaların güvenli yapılabilmesi için işyerleri içinde çalışanları gereksiz meşgul etmek, kavga etmek, kaba şakalaşmak, koşmak, bağırmak, uyuşturucu ve içki kullanmak, bulundurmak yasaktır.

 

4.7           İşyeri içerisinde silah ve patlayıcı madde bulundurmak yasaktır.

 

4.8           İşyeri sahasında araç kullanırken, belirtilen hız limitini geçmeyiniz, araçlarınızı işaretlenmiş alanlara park ediniz.

 

4.9           Sigara içmek için ayrılmış alanlar dışındaki bölgelerde (açık alanlar dahil) sigara içmeyiniz.

 

4.10        Yüksekten düşme tehlikesi olan yerlere yaklaşmayınız.

 

4.11        Vinç ile kaldırılan, taşınan yükün altında durmayınız ve altından geçmeyiniz.

 

4.12        İşyeri sahası ziyareti boyunca oluşabilecek atıkları, türlerine göre hazırlanmış atık istasyonlarına atınız.

 

4.13         İşyeri sahamızda izinsiz fotoğraf çekmeyiniz, video kaydı almayınız.

 

4.14        Tehlike işareti olan ve emniyet şeridi bariyer vb. malzemelerle çevrelenmiş, girilmesi yasak olan alanlara girmeyiniz.

 

 

 

 

4.15        İşyerinde gördüğünüz tehlikeli her durumu en yakın yetkili kişilere bildiriniz.

 

4.16        İş yerinde şalter ve kontrol tablolarına, elektrik kablo ve tellerine, alet, ekipman ve cihazlara dokunmayınız.

 

4.17         Elektrik panosu veya tablosu üzerine, çevresine hiçbir şey koymayınız.

 

4.18        Bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin izni olmadan iş yeri adına kayıtlı resmi ya da resmi olmayan dokümanlar ile araç, gereç, alet ve elektronik cihazları hiçbir şekilde işyeri dışına çıkarmayınız.

 

4.19         Yürüyen merdivenlerden çıkarken veya inerken bantlardan tutulması zorunludur.

 

4.20        İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları ve uyarı (ikaz) levhalarına uyunuz.