Anasayfa - Medyada İMECE

Medyada İMECE

GAP Haber | Kasım 2022

Tasarruf Finansmanının Yeni Merkezi ‘İMECE’

Faizsiz tasarruf finansman sektörüne ‘Finansal İmeceleşme Sistemi' ile yeni bir soluk getiren İMECE; faizsiz, kefilsiz ve uygun ödeme koşullarıyla ev, araç ve iş yeri hayali kuran herkesin hayallerini gerçeğe dönüştürecek fırsatlar sunuyor.

Türkiye’nin BDDK Lisanslı ilk tasarruf finansman şirketlerinden biri olan İMECE, 1000 ortaklı güçlü yapısı ve Finansal Kurumlar Birliği(FKB) üyeliği ile binlerce kişiye faizsiz ev, otomobil ve iş yeri sahibi olma imkanı sağlıyor.

Kökleri Geleneğimize Dayanan ‘Finansal İmeceleşme’ Modeli

Anadolu’da yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan imece usulü, el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesini ifade ediyor. İMECE Tasarruf Finansman A.Ş., ismini aldığı bu kadim Anadolu geleneğini finansal dayanışmaya dönüştürüyor. Vatandaşların peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan tasarruf imkânlarına göre; ev, araba ve işyeri sahibi olmalarını sağlayan İMECE sisteminde; kişiler herhangi bir gruba dahil olmadan, kendi oluşturduğu vade sayısı üzerinden sıra tespiti avantajıyla hayallerine kavuşuyor. Katılımcılar, peşinatsız ve faizsiz olarak sadece organizasyon ücreti ödeyerek İMECE’nin sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor.

“Hedefimiz Sektörün En Güçlü Şirketi Olmak”

Mevcut finansal sistemlerin; kişilerin ev, araç ve iş yeri finansmanına ulaşmasında yaşattığı güçlükler nedeniyle İMECE’yi kurmaya karar verdiklerini anlatan İMECE Tasarruf Finansman A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, şirketin kuruluş amacı ve  ‘Finansal İmeceleşme’ modelini  şu sözlerle anlattı: “Mevcut finansal sistemler insafsız faiz ve yüksek maliyetler içeriyor. Diğer bir deyişle toplumun bütün kesimlerine ağır bedeller ödetiyor. İş insanları yatırımlarında çok zorlanıyor. Ücretli çalışanlar; ev, araba vb. ihtiyaçlarını karşılamakta aciz kalıyor. Üstelik siz almak isteseniz dahi yine de finansa ulaşmak hiç kolay değil. Önünüze bu kez de teminat ve kefil bulmak çıkıyor ve ileri sürülen daha birçok ağır şartı göğüslemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla gelir koşulları itibariyle toplumun çok büyük bir kısmı neredeyse mevcut finansal kuruluşlar tarafından muhatap bile alınmıyor. Netice itibariyle karşı karşıya bulunduğumuz bu ağır tablo alternatif çözümler aramayı adeta zorunlu kılıyor. İMECE, bu arayışların bir sonucu olarak doğdu. Her biri kendi alanında başarılı işletme ve markalara sahip 9 iş adamı bir araya gelerek, kendi kültürümüzde yüzyıllardır süregelen imece yönteminin ev, araba gibi ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, ülke kalkınmasında da önemli bir rol oynayabileceğini değerlendirdik. Bundan hareketle faizsiz çalışan, toplumun her kesimine büyük faydalar sağlayabilecek bir iş ve iş birliği modeli tasarlamaya çalıştık. Hedefimiz ismimizdeki dayanışma ruhuna uygun olarak yapacağımız açılımlarla, çoğunluğu iş adamı ve girişimcilerden oluşan 1000 ortaklı yapımızla, sektörün en güçlü şirketi olmak.”

Tasarruf finansman sisteminde yarattıkları avantajlı çözümleri, geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Öncelikli hedefimiz Türkiye’nin ruhunda olan imeceyi finans alanında bugüne taşımak, ve toplumun tüm kesimlerine faiz altında ezilmeden, tasarruf ederek finansman imkanı sağlamaktır. İlk üç senemizde 1 Milyar TL’yi aşan tahsisat gerçekleştirdik ve binlerce insanımızın faiz derdi yaşamadan, kefilsiz, peşinatsız ev, araç ve iş yeri sahibi olmasına vesile olduk. İnşallah bu yükselen başarımızı artan bir ivmeyle sürdürerek  yeni şubelerimizin de açılışıyla ülke ekonomimize değer sağlamaya ve ‘Finansal İmeceleşme’yi’ tüm Türkiye’ye duyurmaya devam edeceğiz.”

Kârının %30’unu Milletine Vakfeden Tek Şirket İMECE

İMECE Tasarruf Finansman A.Ş, tasarruf finansmanına getirdiği avantajlı çözümlerin yanı sıra sosyal sorumluluk misyonuyla hayata geçirdiği İMECE Vakfı ile de alanında fark yaratıyor. İMECE kurucu ortakları olarak kuruluşlarının 3. yılından itibaren elde edecekleri kârın %30’unu İMECE Vakfı’na vermeyi bir hedef olarak koyduklarını belirten Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü; “3. Yılımızdan itibaren elde edeceğimiz kârın %30’unu vakıf için tahsis ettik. Bu vakfın hedefi, kendine tahsis edilen kâr payı ile benzerlerini gelişmiş ülkelerde gördüğümüz başarılı küresel işletmeleri, marka ve yatırımları ülkemizde de hayata geçirmek, Türkiye’de eksikliği duyulan stratejik alanlarda yatırım yapmak, daha büyük iş ve istihdam imkânları geliştirmek ve bu yöndeki girişimlerin önünü açmak olacak. Diğer bir deyişle balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretecek iş modellerini geliştirmeye odaklanacak. İnanıyoruz ki, vakfın kuracağı örnek eğitim kurumları, ileri Ar-Ge laboratuvarları, gelişmiş teknolojilere ve yüksek standartlara sahip kurumlar, hem gelecek nesillerin önünü açacak, hem de İMECE ortaklarının ülkemize bırakacakları en kalıcı değerler olacak.”