Hakkımızda
İmece Nedir? Hedeflerimiz

FAİZSİZ BİR TASARRUF SİSTEMİ OLARAK İMECE

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğünde imece, birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi olarak tanımlanmıştır. Her zaman insanların tek başlarına üstesinden gelemedikleri işlerin yapımında imece yöntemi kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Zamanla bu uygulama sadece kırsalda değil, kentlerde de çeşitli ihtiyaçlarda bir dayanışma yöntemi olarak uygulanagelmiştir. Günümüzde İMECE; ev, araba ve iş yeri ihtiyaçlarının karşılanmasında çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Kadınlarımızın altın günlerinde sırasıyla bir kişiye altın hediye etmelerine benzer bir mantığa sahiptir. İMECE Tasarruf Finansman A.Ş.’nin amacı bu yöntemi bir dayanışma ve tasarruf sistemi olarak geliştirerek daha fazla insanla buluşturmaktır. Bu sistemde gerçek veya tüzel kişilerden oluşan dayanışma grupları, tasarruf imkânlarına göre bir araya getirilmekte; toplanan birikimler kurayla her ay bir grup üyesinin ev, araba ve iş yeri ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu yolla kişiler ağır faizlere ve maliyetlere katlanmadan, birikimlerini hayallerine dönüştürebilmektedirler.