Yönetim Kurulu Farklılıklarımız Taahhütlerimiz İMECE Vakfı
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik

Yunus AKSU

Özgeçmiş

Av. Kerim ALTINTAŞ

Özgeçmiş

Coşkun ALAY

Özgeçmiş

İlhan SOYLU

Özgeçmiş

Ahmet Akif KURT

Özgeçmiş

Mehmet Ali GÜNDÜZ

Özgeçmiş

Yusuf TATAR

Özgeçmiş

Ahmet DEMİR

Özgeçmiş