Anasayfa - Haber ve Duyurular

Haber ve Duyurular

BİRİKİMEVİM A.Ş. İLE İMECE A.Ş. DEVİR VE BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birikimleriniz Hayallerinize Dönüşsün Diye Birikimevim’i Bünyemize Kattık.

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 02.07.2021 tarihli 9647 sayılı kararıyla; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında tasfiyesine karar verilerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Tasfiye Halinde BİRİKİMEVİM Gayrimenkul Organizasyon A.Ş. ile İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. arasında BİRİKİMEVİM müşterilerinin sözleşmelerinin İMECE‘ye devri ve şirket tüzel kişiliğinin İMECE ile birleşmesi için yapılan görüşmeler ve ön anlaşmalar olumlu sonuçlanmış ve taraflar arasında 13.04.2022 tarihinde Devir ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu süreçte tarafların temel amacı İMECE’nin finansal yapısına zarar vermeden BİRİKİMEVİM müşterilerinin bahse konu olan tasfiye sebebiyle yaşadıkları sıkıntı ve mağduriyetleri en aza indirmek, tasarruf finansman sözleşmelerine konu projelerini İMECE bünyesinde hedefine ulaştırmak ve sektöre duyulan güveni yeniden arttırmak olmuştur.

Bu niyetle ortaya koyduğumuz çaba ve adımlar 8 ay evvel başlamıştır. Tarafımızca ilk protokolün imzalanması ve BDDK’ya izin başvurumuz Eylül 2021’de gerçekleşmiştir. Ancak kanuni inceleme ve diğer işlemler maalesef öngördüğümüzden çok daha uzun zaman almıştır.

Bahse konu olan Birleşme ve Portföy Devri Sözleşmesi, 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7394 sayılı Tasfiye Halindeki diğer “Evim” Şirketleri ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamında değildir. İlgili süreç TMSF, BİRİKİMEVİM Hissedarları ve İMECE arasında imzalanan sözleşmeye göre ilerleyecektir. Bu kapsamda;

  • Sözleşmelerini feshetmek isteyenler ile tasarruf projelerini devam ettirmek isteyenlerin ödeme ve tahsisat planlamalarını yaparken; müşterilerin sözleşme hükümlerinin yanı sıra 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, ilgili yönetmelikler ve BDDK talimatlarına uygun şekilde hareket edilecektir.
  • Her halükârda BİRİKİMEVİM müşterilerinden sözleşmelerini feshetmek isteyenler, tasarruf döneminde yaptıkları ödemeleri geri alabileceklerdir. Devir alma sözleşmemizin bir hükmü olmamasına rağmen bu kişilere organizasyon ücretinin %20’si başka bir kesinti yapılmaksızın geri ödenecektir.
  • Sözleşmelerini devam ettirmek isteyenler de aynı şekilde, imzaladıkları sözleşmeler ile bağlı olduğumuz yasa ve yönetmeliklerin tasarruf dönemi ve finansman dönemi rasyolarına (oran/orantı) göre günü geldiğinde tahsisatlarını teslim alacaklardır. 
  • Tasarruf Finansman Sözleşmeleri dışındaki alacaklıların alacak talepleri ise diğer alacaklılar zarara uğratılmamak kaydı ile ödeme planına alınacaktır.
     
  • BİRİKİMEVİM’in TMSF Tasfiye Kurulu tarafında İMECE‘ye fiili devir teslimi henüz 20.04.2022 günü gerçekleştirilmiş olup, müşterilerin fesih ve sözleşme devam taleplerinin nasıl ve hangi takvim içinde karşılanabileceği devralınan yaklaşık 6.000 BİRİKİMEVİM müşterisinin bilgi ve dosyalarının ayrıntılı incelenmesini müteakip değerlendirilecektir.
  • Her bir müşteri tahsilat, tahsisat ve diğer dosya bilgilerine vakıf olunduktan sonra BİRİKİMEVİM müşterileri ile birebir iletişime geçilecek, ayrıntılı bilgilendirilecek ve tüm soruları cevaplandırılacaktır.
  • Diğer genel bilgilendirme ve açıklamalar hem BİRİKİMEVİM hem de İMECE web sitesi üzerinden paylaşılacak; projelerinize özel bilgi ihtiyacı duyulduğunda, sizlerle e-posta veya telefon kanalıyla iletişime geçilecektir.

Uzun süren belirsizlik ve bekleyişin ardından devraldığımız BİRİKİMEVİM müşterilerine “İMECE’ye hoş geldiniz” diyoruz. Yaşanılan sıkıntıların farkında olarak, mümkün olabilen en yapıcı ve hızlı çözüm için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Amacımız “Birikimevim müşterilerinin de birikimlerini hayallerine dönüştürmek” ve gelecek için yeni ve güzel bir sayfa açmaktır.