İMECE NEDİR ?

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğünde imece, birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi olarak tanımlanmıştır. Her zaman insanların tek başlarına üstesinden gelemedikleri işlerin yapımında imece yöntemi kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Zamanla bu uygulama sadece kırsalda değil, kentlerde de çeşitli ihtiyaçlarda bir dayanışma yöntemi olarak uygulanagelmiştir. Günümüzde İMECE; ev, araba ve iş yeri ihtiyaçlarının karşılanmasında çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Kadınlarımızın altın günlerinde sırasıyla bir kişiye altın hediye etmelerine benzer bir mantığa sahiptir. İMECE Tasarruf Finansman A.Ş.’nin amacı bu yöntemi bir dayanışma ve tasarruf sistemi olarak geliştirerek daha fazla insanla buluşturmaktır. Bu sistemde gerçek veya tüzel kişilerden oluşan dayanışma grupları, tasarruf imkânlarına göre bir araya getirilmekte; toplanan birikimler kurayla her ay bir grup üyesinin ev, araba ve iş yeri ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu yolla kişiler ağır faizlere ve maliyetlere katlanmadan, birikimlerini hayallerine dönüştürebilmektedirler.

NEDEN GÜVENİLİR ?

 • Bu iş modeli, yetkin ve dürüst insanların elinde yönetildiği müddetçe birçok iş alanına göre neredeyse
  risksizdir.
 • Çünkü sırası gelen katılımcılardan, kalan ödemelerine karşılık gerekli teminatlar alınır.
 • Her ay katılımcılardan gelen para ile çıkan para birbiri ile dengelidir.
 • Katılımcılardan alınan hizmet bedelleriyle hem masraflar karşılanır, hem de sistemin geliştirilebilmesi için
  gerekli kâr elde edilir.
 • Bu kârla sistem güçlenip katılımcılara daha iyi imkânlar sundukça etkinliği de artar.
 • Bu yöntemle hizmet veren şirketler, ülkede yaşanmış olan ciddi ekonomik kriz ortamlarında bile vatandaşlara
  taahhütlerini yerine getirmişlerdir.
 • İMECE olarak ayrıca bir risk unsuru oluşmaması için katılımcıların tasarruf havuzlarına yaptıkları ödemeleri
  farklı işlerde kullanmamayı temel ve kesin bir prensip kabul etmekteyiz.
 • Sistemini her an hesap verebilir ve hesap sorulabilir bir düzen ve şeffaflıkta tutan İMECE
  Tasarruf Finansman A.Ş. ilgili tüm kamu kurumlarının yanı sıra, bağımsız dış denetim
  şirketlerinin kontrollerine açık olacağını, ilgili mecralardan tüm katılımcı ve yatırımcıları
  bilgilendireceğini, tüm iş ve işlemlerinde dürüst olacağını, her koşulda katılımcılarına olan
  taahhütlerine odaklanacağını, kamuoyu önünde tüm taraflara ilan etmekte ve söz vermektedir.

FARKLILIKLARIMIZ

 • Bu alanda çoğunluğu iş adamı, sanayici ve esnaftan oluşan yüzlerce ortağı ile (hedef ve sınır 1000 kişi) bu
  denli geniş bir tabana oturan ilk ve tek kuruluş.
 • Arkasındaki ortaklar, onların çevreleri, şirket ve sermayeleri ile bu sektörde farklı bir güç ve güven.
 • Kazandığını sadece 1000 ortakla paylaşmakla kalmayıp, kazancının %30’unu Resmi Şirket Sözleşmesinde
  millete vakfetmeyi taahhüt etmiş
  , dolayısıyla kendisine en büyük ortak olarak milleti almış Türkiye’deki ilk
  ve tek şirket.
 • Yazılım ve güçlü teknolojik altyapıyla sağlanan şeffaflık ve açıklık. Dijital platformlardan müşterilere merak
  ettikleri bilgilere kolaylıkla erişim imkânı.
 • Biri Sıra Tespitli Sistem, diğeri 3T Sistemi olmak üzere kullanılması çok net ve kolay hâle getirilmiş müşteri
  odaklı çözümler.
 • Büyük bir veri tabanını birçok bilgi ve parametre ışığında analiz ederek; müşteriler için saniyeler içinde en
  sağlıklı ve güvenilir teklifleri oluşturan Online Finansal Asistan Uygulaması.

İMECE SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

 

1. Kişiler Sıra Tespit Yöntemi ile ev ya da arabalarına normalde para
biriktirerek sahip olunabilecek sürenin en fazla %40’ında kavuşur.
Kurada şanslı olanlar ise bu hayallerini çok daha erken gerçekleştirir.

2. Türkiye’de ilk defa, sisteme katılanlar kura çekimi ile teslim
alma sırasını en başından itibaren öğrenir
. Bu yöntemle aylar
süren bekleyişler yerine herkes gelecek planlarını teslim alma
tarihine göre yapar. Belirsizlik yerini netliğe bırakır. Sistemde atıl
kaynak kalmaz.

3. 3T yöntemi ile kişiler isterlerse ödeyecekleri toplam tutar ve
taksitleri gelirlerine göre düzenleyerek, teslim tarihini sıra tespit
kurasına girmeden çok daha erkene çekebilir.

4. Paralar enflasyon karşısında erimeden ev, araba ya da iş yerine
dönüşür.

5. Bunlar için kredi faizi ve diğer masraflarla 2 katından fazla bedel
ödenmez. Ekstra borç alınmaz. İhtiyaçlar ucuza mal olur.

6. Bankaların kredi taleplerini reddettiği, düşük gelirli vatandaşlar
da bu sistemle finansman imkânı bulur.

7. Peşinat ödenmeden, taksitler geniş bir zamana yayılır.

8. Teminat sorunu alınacak mal ya da mülke ipotek koyularak
çözüldüğünden taahhüt için kefil peşinde koşulmaz.

9. İMECE'nin Finansal İmeceleşme Sistemine her yerden katılmak
mümkündür. Türkiye’nin hangi şehrinde olursa olsun, fark etmez.

10. Gelecekteki ihtiyaçlar için erkenden plan yapmaya ve tasarruf
etmeye yöneltir.

11. Finansal Asistan Uygulaması ile gerçekçi, kişiye özel, en uygun
tasarruf planları çok hızlı ve pratik şekilde oluşturulur.

HEDEFLERİMİZ

 • Paylaştıkça büyümek, büyüdükçe elde ettiği güç ve imkanlarla müşterilerine daha büyük avantajlar sunmak.
 • 3 yıl sonra kuracağımız İMECE Vakfı İktisadi İşletmesiyle Türkiye için eksiklik duyulan stratejik alanlara yatırım yapmak, daha büyük iş ve istihdam yaratmak.
 • Hem müşterilerine hem ortaklarına, en çok da milletine kazandırarak Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir şirket olmak
 • Tasarruflara dayalı, faizsiz bir iş modeli olarak yeni benzer şirketler için ilham kaynağı olmak.
 • Uygulama ve deneyimleriyle, sektör için sağlam bir usul ve esaslar altyapısı oluşturmak, bu konudaki bilgi ve birikimlerini (kamu ve özel) ilgili taraflarla paylaşmak.