Hakkımızda
İmece Nedir? Hedeflerimiz

Mevcut finansal sistemlerin içerdiği faiz ve diğer yüksek maliyetler, toplumun bütün kesimlerine ağır bedeller ödetmektedir. İş insanları yeni
iş yeri satın alamazken, maaş ve ücretliler; ev ve araba gibi ihtiyaçlarını sürekli ertelemektedirler. İlaveten, bankaların öne sürdükleri ağır koşullar
kişileri alternatif çözümler aramaya yöneltmektedir.

İMECE, bu arayışların bir sonucu olarak doğmuştur. Her biri kendi alanında başarılı işletme ve markalara sahip 9 iş adamı, kendi
kültürümüzde yüzyıllardır süregelen imece yönteminin hem ev ve araba gibi ihtiyaçların karşılanmasında, hem de ülke kalkınmasında önemli bir
rol oynayabileceğini değerlendirmiştir.

Bundan hareketle faizsiz çalışan, toplumun her kesimine büyük faydalar sağlayabilecek bir iş ve iş birliği modeli tasarlamışlardır. Şirketin
dayanışma ruhuna uygun olarak, çoğunluğu iş adamı ve girişimcilerden oluşan yüzlerce kişi ile el ele vermiş; ortak sayısı, sermaye potansiyeli
ve alt yapısıyla güçlü ve güvenilir bir şirketi hayata geçirmişlerdir.

Kuruluşunu müteakip büyük bir ilgi ve heyecanla karşılaşan İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. ile artık isteyen herkes, ağır faizlere ve
maliyetlere katlanmadan birikimlerini hayallerine dönüştürebilecek. Faiz ve teminat derdine düşmeden, istediği sürede ve çok daha uygun
ödeme koşullarında ihtiyaçlarını karşılama imkânı bulacak.

Amacımız, tüm Türkiye ile kenetlenmek ve dünyanın en büyük imece organizasyonunu bu topraklarda hayata geçirmektir. Buna inanıyoruz.
Çünkü bu ülke insanının hayallerine ve bunları gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Yeter ki el ele verelim, yeter ki birbirimize ve her birimizin
taşıdığı büyük potansiyele güvenelim…