Yönetim Kurulu Farklılıklarımız Taahhütlerimiz İMECE Vakfı
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 • İMECE sadece para kazanmak için değil, kazandıklarının çok daha fazlasını milletine ve
  ülkesine vakfetmek üzere ahitleşmiş insanların birlikteliğidir.

   
 • Kurucu ortaklar yola çıkarken elde edecekleri kârın %30’unu 3 yıl sonra kuracakları
  İMECE Vakfına bağışlamayı bir hedef olarak koymuş ve bu hisse payına bu vakıf için
  tahsis etmiştir.

   
 • Bu oran İMECE Tasarruf Finansman A.Ş.’nin başlangıç sermayesini koyan,
  tüm
  risklerini karşılayan 9 kurucu ortağın tamamının hisse payına denktir.
  Yani kurucu ortaklar daha işe 
  başlarken kazanacaklarının 10 katından fazlasını
  bu millete bağışlamayı taahhüt
   etmişlerdir.
   
 • Bunu sadece sözde bırakmamış, şirket kârının %30’unun bunun dışında hiçbir ortağa
  dağıtılamayacağını şirket kuruluş sözleşmesinde resmileştirmişlerdir. İlaveten bu
  konuyu aralarında yazılı olarak da hüküm altına almışlardır.

   
 • İMECE Vakfı bir sosyal yardımlaşma vakfı değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ileri
  teknolojik ve stratejik alanlarda yatırımlar yapan, iş ve istihdam sağlayan bir kurum
  olacaktır.

   
 • Kazancı herhangi bir ortak ve kurum tarafından kâr olarak alınamayacağından, öz
  kaynakları hızla büyüyecektir. Vakfa her yıl İMECE’den aktarılacak olan %30 kâr payı
  ise ona benzersiz güç ve imkanlar sağlayacaktır.

   
 • Hayalimiz bu güçle, benzerlerini gelişmiş ülkelerde gördüğümüz başarılı küresel
  işletmeleri, marka ve yatırımları ülkemizde de hayata geçirmektir.

   
 • Kuracağımız örnek eğitim kurumları, dev ar-ge laboratuvarları, gelişmiş teknolojilere
  ve yüksek standartlara sahip işletmeler inanıyoruz ki, hem gelecek nesillerin önünü
  açacak hem de İMECE ortaklarının ülkemize bırakacakları en kalıcı değerler olacaktır.