Gizlilik Politikası ve Koşullarını

İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. olarak, iş bu internet sitesindeki formlar aracılığıyla paylaşılan Kişisel Bilgiler’i üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde hukuka aykırı olarak işlenme amacı dışında işlemeyeceğini ve aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İMECE Tasarruf Finansman A.Ş. olarak, internet sitesi ziyaretçileri ve bülten aboneleri basılı yayınlar/yazışmalarımızı göndermek, elektronik posta ile E-Bültenler göndermek, internet sitemizin ve bültenlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yazılım kaynaklı hataların giderilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Şirketimizin işlediği kişisel bilgilere, SGK, mevzuat hükümlerinin izin verdiği/yetkili kıldığı kurum veya kuruluşlar, kamu tüzel kişileri ve onlara bağlı yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalar, özel sağlık sigortası kuruluşları ile avukatlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; şirket faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler erişebilecektir. Şirketimiz kişisel bilgileri açıklamadan, bu bilgilerden elde edilebilecek istatistiksel verileri internet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi kullanımı hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanabilecektir. Elde edilen bu tür istatistiksel veriler üzerindeki her türlü haklar İMECE Tasarruf Finansman A.Ş.’ye aittir. Şirketimizin internet sitesindeki bağlantılar aracılığıyla kullanıcıların ulaşacağı üçüncü kişilere ait internet sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında garanti vermemektedir. Bu nedenle kişisel bilgilerinizi vermeden önce, ziyaret edeceğiniz internet sitelerinin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER Şirketimizin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerine hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Danışmanlığımız elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Sitesi Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.